Skip to content

Ing. Michal Švantner, Ph.D.

Specialista - Termografické testování

 msvantne@ntc.zcu.cz 377 634 721 737 914 978

 Linkedin ResearchGate Publons ORCID

 • aktivní termografie a IR nedestruktivní testování
 • kontaktní a bezkontaktní měření tepelných procesů
 • vedení projektů, zpracování dat, publikace výsledků
 • Ph.D. (2005)
  Západočeská univerzita v Plzni, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Zjišťování zbytkových napětí ve vícevrstvých strukturách)
 • Ing. (2000)
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev)
 • 2001 → dosud
  Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni
  vedoucí výzkumný pracovník
 • 2005
  Katedra fyziky, ZČU v Plzni
  vědecký a výzkumný pracovník
 • 2000
  ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň
  výzkumný a vývojový pracovník
 • 1999
  Technische Universität Chemnitz, Faculty of Mechanical Engineering, Německo (2 měsíce)
 • Publikace
  WOS H-index – 9, WOS počet citací – 243, WOS počet publikací – 51, Scopus H-index – 10, Scopus počet citací 307, Scopus počet publikací – 59
 • Vývoj
  patenty a užitné vzory – 9, aplikovaný výzkum (prototyp, funkční vzorek, software) – 39, výzkumné zprávy a lokální příspěvky – 150

 

 • VaV projekty: 
  • 2023 → dosud
   MEDEPOZ – Metodika rychlé bezkontaktní a nedestruktivní detekce zplodin výstřelu, Program VK – Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC), MVČR (účast na řešení)
  • 2021→ 2022
   BETERKA – Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací,
   ev.č. VI04000029, poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR (účast na řešení)
  • 2018 → 2022
   LABIR-PAV – Předaplikační výzkum infračervených technologií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) (účast na řešení)
  • 2020 → 2023
   Non-Contact NDI for Polymer Composite Structures, AO/1-9843/19/NL/GLC, ESA/ESAC – European Space Agency (hlavní řešitel OPTIMAL Structural Solutions Lda), doba řešení 01/2020 – 06/2021 (řešitel za ZČU)
  • 2016 → 2017
   INTERREG, TheCoS – „Thermoplastic composite structures“, CZ-Bayer, Process Chain for Manufacturing Composite Structures with Thermoplastic Matrix, Consisting of Composite Material Manufacturing Process and Laser Welding as a Joining Technology (účast na řešení)
  • 2015 → 2019
   účast na řešení projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „CENTEM+“ č. LO1402 (účast na řešení)
  • 2015
   Preseed, interní projekt ZČU, získána dotace na patentovou přihlášku HEWP (Vysoko-emisivní smyvatelná barva pro termovizní aplikace)
  • 2012 → 2019
   účast na řešení projektu Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky, projekt TE01020068, poskytovatel: Technologická agentura České Republiky (účast na řešení)
  • 2011 → 2014
   účast na řešení projektu strukturálních fondů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Centrum nových technologií a materiálů – CENTEM č. CZ. 1.05/2.1.00/030088
  • 2009 → 2013
   řešitel projektu MPO FR-TI1/514 (program MPO VaV 2009 – TIP) „Optimalizace návrhů průmyslových pecí středních a velkých výkonů“
  • 2009 → 2013
   účast na řešení projektu MPO FR-TI1/255 (program MPO VaV 2009 – TIP) „Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů“
  • 2009 → 2013
   řešitel projektu MPO FR-TI1/421 (program MPO VaV 2009 – TIP) „Integrovaný systém pro optimalizaci řízení spotřeby a kvality výrobních procesů souboru energeticky náročných tepelných zařízení s využitím umělé inteligence“
  • 2007 → 2012
   účast na řešení projektu MPO 2A-1TP1/080 „Trvalá prosperita“ Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních
  • 2001 → 2004
   aplikovaný výzkum termomechanických procesů ve výzkumném centru Nové technologie při ZČU v Plzni – projekt výzkumu a vývoje LN00B084 za finančního přispění MŠMT (počítačové modelování tepelných a mechanických procesů, měření teplot a napětí, měření zbytkových napětí, průmyslové aplikace)
  • 2000
   aplikovaný výzkum zaměřený na průmyslovou termomechaniku ve ŠKODA Výzkum s.r.o., Plzeň (využití metod měření teplot a počítačové simulace termomechanických procesů, chladnutí velkých odlitků, optimalizace ohřevů v průmyslových pecích)
  • 2000
   účast na řešení grantového projektu MPO č. FA-EV 014/98 Systém optimálního řízení ohřevu v průběžných ohřívacích pecích (optimalizace tepelných procesů a použití průmyslových pecí, měření teploty pece a vsázky v průběžných pecích)
 • 2022 → dosud
  lektor Schváleného školicího pracoviště ATD ČR v oboru termodiagnostiky 
 • 2001 → 2012
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,
  vybraná laboratorní cvičení předmětů Měření ve fyzikálních technologiích a Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích
 • 2005 → dosud
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,
  Vedení, oponentury a konzultace diplomových prací, vybraná laboratorní cvičení předmětu Měření ve fyzikálních technologiích, vybraná cvičení a semináře na Fakultě aplikovaných věd a Fakultě strojní
 • Expertní skupina pro přípravu evropských norem CEN/TC 138/WG 11
  European Committee for Standardization (Evropského výboru pro standardizaci) pro oblast Non-destructive testing, pracovní skupina Themographic testing
 • ATD – Asociace Technických Diagnostiků ČR
 • ČNDT – Česká společnost pro nedestruktivní testování