Skip to content

Spolupráce

Zdravotnická aplikační sféra 

Vyvíjíme měřicí a zobrazovací systémy, které jsou určeny vám, našim partnerům ve zdravotnické sféře. Spolupráci s potenciálními uživateli výsledků potřebujeme už od začátku výzkumu, abychom správně zohlednili vaše potřeby a požadavky.  

Více informací

Bezpečnostní aplikační sféra 

Vyvíjíme měřicí a zobrazovací systémy, které jsou určeny k využití bezpečnostním složkám k plnění úkolů zásahu i prevence. Chceme pro vás, naše bezpečnostní partnery, fungovat jako výzkumné centrum, které analyzuje potřeby bezpečnostní sféry, vytipovává možnosti využití infračervených technologií, hledá příležitosti financování výzkumných spoluprací a realizuje výzkum ve prospěch bezpečnostních složek.  

S finanční podporou MV ČR řešíme projekt „Národní kontaktní místo infračervených technologií pro mezinárodní bezpečnostní výzkum“. 

Více informací

Vzdělávací aplikační sféra 

Vyvíjíme měřicí a zobrazovací systémy, které jsou určeny k využití vzdělávacími institucemi. Jedná se o moderní pomůcky pro výuku na základních a středních školách i o měřicí systémy pro výzkum ve vzdělávání.  

Organizujeme platformu LABIR EDU – Termovize do škol. 

Více informací