Skip to content

Kontaktujte nás

  Naše řešení

  Naše měřicí metody využívají infračervené záření a jsou založeny na aktivním principu. Povrch měřeného materiálu je tepelně vybuzen a následně je měřeno plošné rozložení infračerveného záření vydávané stejným nebo odvráceným povrchem materiálu. Pro vybuzení materiálu používáme různé lampy nebo laserové zdroje. Pro měření odezvy materiálu používáme nejčastěji termokamery. Zaznamenaný časový průběh tepelného záření (termogram) se speciálními algoritmy převádí na tzv. defektogram, který obsahuje informaci o nehomogenitách pod povrchem.

  Benefity našich metod

  • bezkontaktní
   jak buzení, tak měření odezvy materiálu probíhá bezkontaktně z určité vzdálenosti
  • nedestruktivní
   metoda inspekce materiálu je nedestruktivní, měřený materiál je ohříván pouze o několik stupňů celsia
  • pro povrchy a tenké materiály
   metoda je použitelná v principu pro jakýkoliv typ materiálu, nejlépe k inspekci tlouštěk v řádu jednotek milimetrů
  • plošná analýza
   výsledek je zobrazován ve formě plošného rozložení defektů či tloušťky materiálu
  • rychlost inspekce
   měření zvolené oblasti probíhá v řádu sekund, metoda je tím pádem vhodná pro kontroly v rámci sériové výroby
  • vyhodnocení bez účasti operátora
   vyvíjíme algoritmy, které umožňují kvantitativní vyhodnocení, metoda je proto použitelná jak pro vyhodnocení operátorem, tak strojově bez lidské obsluhy

  Nejnovější publikace

  • Švantner M., Lang V., Skála J., Kohlschütter T., Šroub J., Muzika L., Klepáček J., Honner M., Thermographic device with a calibrating element for enhanced precision of human temperature measurement, Infrared Physics & Technology, 137, 105176, 2024.  https://doi.org/10.1016/j.infrared.2024.105176

  • Moskovchenko A., Švantner M., Honner M., Detection of gunshot residue by flash-pulse and long-pulse infrared thermography, Infrared Physics & Technology, 105366, 2024, https://doi.org/10.1016/j.infrared.2024.105366

  • Moskovchenko, A., Švantner, M., Muzika, L., Skála, J., Pereira, C. M., & Das, S. The apparent effusivity method for normalized thermal contrast evaluation in infrared thermographic testing. Infrared Physics & Technology, 134, 104931, 2023. https://doi.org/10.1016/j.infrared.2023.104931

  • Švantner M., Muzika L., Moskovchenko A., Pereira C., Das S. Repeatability study of flash-pulse thermographic inspection of carbon-fiber composite samples, Infrared Physics & Technology, vol. 126, 104350, 2022. https://doi.org/10.1016/j.infrared.2022.104350

  • Moskovchenko, A., Švantner, M., Vavilov, V., Chulkov, A. Analyzing probability of detection as a function of defect size and depth in pulsed IR thermography. NDT & E International, vol. 130, 102673, 2022. https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2022.102673

  • Muzika L., Švantner M., Houdková Š., Šulcová P., Application of flash-pulse thermography methods for quantitative thickness inspection of coatings made by different thermal spraying technologies, Surface & Coatings Technology, Vol. 406, p.126748, 2021, https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126748

  • Muzika L., Švantner M. Moskal D., Experimental investigation of time-power transformation method for flash-pulse thermographic testing, Applied Optics, Vol. 59, No.17, E98-E96, 2020, https://doi.org/10.1364/AO.388437

  • Švantner M., Muzika L., Houdková Š., Quantitative inspection of coatings thickness by flash pulse thermography and time-power transformation evaluation, Applied Optics, Vol. 59, No.17, pp E29-E35, 2020,   https://doi.org/10.1364/AO.388440

  Reference

  European Space Agency

  Optimal Structural Solutions Lda
  Portugal

  Chropyňská strojírna, a. s., ČR

  5M s.r.o.,ČR

  Honeywell spol. s.r.o., ČR

  ČET, a.s., ČR

  Krajské ředitelství policie
  Plzeňského kraje


  Spolupráce na bezpečnostním výzkumu v rámci projektu MEDOPOZ.

  Vybrané disertační práce

  • Lukáš Muzika – Infračervené nedestruktivní testování povlaků, školitel prof. Ing. Milan Honner, Ph.D. (podáno k obhajobě)

  • Martin Kučera – Fyzikální procesy při laserovém značení a vliv na korozní odolnost korozivzdorných ocelí školitel, Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2017)

  • Zdeněk Veselý – Termomechanické procesy v heterogenní vrstvené struktuře tepelné při tepelném rázu školitel, Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2002)

  Vybrané patenty

  • Zařízení pro infračervené nedestruktivní testování materiálů (Equipment for infrared non-destructive testing of materials). Patent application-national: app. no. 2019-541; reg. date 19.08.2019; doc. no. 308638, published 10.12.2020, owner: Západočeská univerzita, Plzeň, CZ; Authors: Michal Švantner, Vladislav Lang
  • Způsob testování svarů zejména bodových (podáno CZ a PTC)
  • Kryt pracovního prostoru laserového termografického systému (bude podáno září 2021 a následně PCT)
  • Neviditelné značení (CZ, USA, DE, CH, FR)

  Náš příběh

  Termografické testování nebo jinak řečeno aktivní termografie neboli IR NDT je nejmladší oblastí našeho výzkumu. Kombinujeme v ní naše hluboké znalosti a zkušenosti s bezkontaktními ohřevy a termografickým měřením. Začali jsme v roce 2012 s používáním koupeného IRNDT měřicího systému a postupně přešli k vývoji vlastních budicích zdrojů a algoritmů vyhodnocení. 

  Věnovali jsme se aplikacím zjišťování defektů v kompozitních aerospace materiálech. Řešili jsme možnosti detekce korozního poškození vnitřních stěn trubek produktovodů. V současnosti se zaměřujeme na výzkum využití metod termografického testování pro měření tloušťky povlaků a pro kontrolu kvality bodových svarů.

  Navazujeme také na náš předchozí výzkum metod laserového značení, svařování a mikroobrábění.