Skip to content

Nabídka spolupráce

Pro studenty 

 • Končíte magisterské studium? Hledáte pokračující doktorský studijní program a zajímavé téma? – Zvolte si naše téma pro svoji disertační práci.  
 • Potřebujete pro řešení Vaší disertační práce využít naše vybavení? Můžeme Váš úkol zařadit do našeho probíhajícího výzkumu nebo Vás s vybavením naučíme samostatně pracovat.
 • Řešíte výzkum, který se týká tepelných procesů nebo opticko-tepelných vlastností materiálů? Hledáte pracoviště pro několika-měsíční stáž? – Rádi Vás přivítáme v našem týmu a laboratořích.

Pro školitele

 • Zvažujete nové mezioborové téma, které by mohlo využít infračervené technologie? Vyžaduje váš probíhající výzkum nebo řešení disertační práce využití infračervených technologií?
 • Hledáte oponenta pro dokončenou disertační práci, která se týká tepelných procesů nebo opticko-tepelných vlastností materiálů?

  Naše řešení

  Využíváme infračervené technologie ve formě tepelných zdrojů a měřicích systémů pro analýzu procesů i materiálů. Zabýváme se výzkumem a vývojem nástrojů pro technologický a materiálový výzkum. Řešíme technické i netechnické aplikace. 

  Studenti si mohou vybrat ze dvou doktorských studijních programů na Západočeské univerzitě v Plzni, kde působíme jako školitelé.
    

  • Aplikované vědy a informatika – Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (FAV – KFY
  • Strojírenské technologie a materiály (FST

  Proč se zapojit do našeho týmu?

  • Máme dlouholeté zkušenosti s mezinárodní výzkumnou spoluprací i uplatněním výsledků v komerční praxi. 
  • Rádi nabídneme naše moderní a unikátní vybavení laboratoří pro studentské práce a projekty.  
  • Jsme otevřený a pozitivně naladěný tým. 
  • Máme rádi nové výzkumné výzvy a zapojujeme se do řešení témat se společenským dopadem.

  Aktuálně řešené doktorské práce

  • Alexey Moskovchenko, Kvantitativní vyhodnocení defektů pomocí aktivní termografie – školitel prof. Ing. Milan Honner, PhD. (FST/KTO)

  • Ing. Max Jonathan Kleefoot, IR diagnostics of laser micromachining and surface cleaning technologies – školitel doc. Ing. Jiří Martan, PhD. (FST/KTO)

  Úspěšně dokončené práce 

  • Lukáš Muzika – Infračervené nedestruktivní testování povlaků – školitel prof. Ing. Milan Honner, PhD. (obhájil 2021) 

  • Denys Moskal – Termofyzikální procesy a metody laserového skenování s ultrakrátkými pulzy v povrchovém strukturování – školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2020) 

  • Marek Vostřák – Charakterizace tepelných procesů při laserovém přetavování povlaků – školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2018) 

  • Martin Kučera – Fyzikální procesy při laserovém značení a vliv na korozní odolnost korozivzdorných ocelí – školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2017) 

  • Jiří Tesař – Termografie v plazmových a laserových technologiích – školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2014) 

  • Petra Vacíková – Měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků – školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájila 2013) 

  • Petr Litoš – Optické vláknové snímače a infradetektory ve fyzice technologických procesů – školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2008) 

  • Vladislav Lang – Teplotní závislosti fyzikálních vlastností monolitních a strukturovaných materiálů – školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2007) 

  • Pavel Litoš – Měření emisivity a teplotních polí ve fyzikálních technologiích – školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2006) 

  • Jiří Martan – Thermo-kinetic model of laser-material interaction in the form of criteria equations (ZČU + Univerzita v Orleans) – školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2005) 

  Reference

  Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

  ČR

  Fakulta strojní ZČU v Plzni

  ČR

  Univerzita Pardubice

  ČR

  Université d’Orléans

  Francie

  Hochschule Aalen

  Německo

  Náš příběh

  V době založení našeho výzkumného centra jsme začínali jako tým doktorandů. Postupně jsme získali výzkumné i pedagogické zkušenosti a posunuli se do role školitelů. Předáváme naše znalosti nastupující generaci a náš tým se rozrůstá o nové kolegy a kolegyně, kteří u nás pokračují ve výzkumu po obhájení svých disertačních prací.