Skip to content

Bakalářské a magisterské studium

Aktuálně vypsaná témata diplomových prací

FST – Strojní inženýrství

Seznam témat podle školitelů

FAV – Fyzika technologických procesů

Seznam témat podle školitelů

Aktuálně řešené práce

Diplomové práce

Bc. Michal Matějka, Vlastnosti a využití vysoce emisivních termografických barev pro bezkontaktní měření teploty v aditivních technologiích (FST/KTO)

Vyučované předměty

FAV – KFY/MFTMěření ve fyzikálních technologiíchprof. Ing. Milan Honner, PhD.
FAV – KFY/MTPModelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiíchIng. Zdeněk Veselý, Ph.D.
FST – KTO/LTELaserové technologie obrábění a zpracování materiáluDoc. Ing. Jiří Martan, Ph.D.