Skip to content

Nabídka spolupráce

Termodiagnostika osob 

Nabízená spolupráce se týká: 

 • potřeb hygienických a protiepidemických aplikací termografického měření s cílem odhalení osob se zvýšenou tělesnou teplotou jako projevem indikujícím infekční onemocnění
 • potřeb zdravotnických a lékařských aplikací termografického měření s cílem určit celkový zdravotní stav osoby pomocí tělesné teploty anebo lokální problémy pomocí rozložení teploty na povrchu těla

Hledáte vhodné řešení nebo nové možnosti? Rozhodujete se mezi nabídkami různých výrobců?

 • Můžeme vám poradit nebo pro vás vyvinout unikátní měřicí systém. Naše aplikační laboratoře jsou k dispozici pro praktické ověření.
 • Oslovte nás. Rádi budeme vaším technickým partnerem. 

Termodiagnostika strojů a zařízení 

Nabízená spolupráce se týká potřeb termodiagnostiky v rámci preventivní údržby strojů a zařízení, kdy se závada projevuje prostřednictvím nárůstu teploty.

Hledáte vhodné řešení? Rozhodujete se mezi nabídkami různých prodejců? Rádi vám poradíme a společně vyvineme metodiku efektivního využití termokamer pro vaši aplikaci. Můžeme pro vás vyvinout senzorické řešení bez lidské obsluhy. Možností spolupráce je celá řada.

Termodiagnostika technických procesů

Nabízená spolupráce se týká potřeb senzoriky výrobních procesů, kde se nestandardní chování projevuje nárůstem teploty (akumulace tepla).

Řešíte úkoly nastavení optimálních parametrů výrobního procesu? Řešíte, jak diagnostikovat nestandardní stavy v průběhu technologického procesu?
Můžeme k vám přijet a použít naše měřicí systémy nebo pro vás vyvinout měřicí systém pro trvalou instalaci na vaše stroje.

Termodiagnostika netechnických procesů

Nabízená spolupráce se týká potřeb senzoriky tepelných procesů probíhajících přirozeně v životním prostředí. Jedná se o potřeby měření časových průběhů a prostorového rozložení teploty v ochraně životního prostředí, zemědělství, urbanistice, apod.

Řešíte úkoly termodiagnostiky, které nespadají do vaší odbornosti? Nevíte si rady s výběrem či použitím měřicích přístrojů?
Jsme zde pro vás jako váš technický partner pro termodiagnostiku v netechnických aplikacích.

Kontaktujte nás

  Naše řešení

  Naše řešení jsou založena na měření časového průběhu a prostorového rozložení intenzity tepelného záření vydávaného snímaným povrchem. Podle typu aplikace pak používáme infradetektory jako samostatné senzory nebo maticové infradetektory v podobě termokamer.

  Řešíme jak hardwarové uspořádání měřicího systému, tak vyhodnocovací algoritmy. Věnujeme se i otázkám kalibrace a stanovení emisivity měřených materiálů.

  Benefity našich metod

  • bezkontaktní
   měření probíhá prostřednictvím detekce infračerveného záření v určité vzdálenosti od měřeného povrchu
  • přesnost určení teploty
   díky našim metodikám on-line či off-line kalibrace jsme schopni měřit teploty s velkou přesností (nad rámec přesností deklarovaných výrobci měřicí techniky)
  • plošné rozložení teploty
   výstupem měření je typicky plošné rozložení teploty (tzv. termogram)
  • rychlost
   jsme schopni řešit i aplikace měření časového průběhu tepelného procesu probíhajícího v řádu nanosekund
  • věrohodnost – řešení emisivity
   díky využití našich metod měření opticko-tepelných vlastností materiálů a našich termografických barev s přesně stanovenými vlastnostmi 

  Vybrané publikace

  • J. Martan, L. Prokešová, D. Moskal, B. C. Ferreira de Faria, M. Honner, V. Lang, Heat accumulation temperature measurement in ultrashort pulse laser micromachining, Int. J. Heat Mass Transf. 168 (2021) 120866. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120866

  • D. Moskal, J. Martan, V. Lang, M. Švantner, The Stamp method for processing of high noise data from infrared sensor in harsh environment, Sensors and Actuators A 263, 2017, pp. 480–487 

  • ŠVANTNER, M., VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., IR thermography heat flux measurement in fire safety applications, INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, 2012, roč. 55, č. 1, s. 292-298. ISSN: 1350-4495

  • HONNER, M., ŠROUB, J., ŠVANTNER, M., VOLDŘICH, J., Frictionally excited thermoelastic instability and the suppression of its exponential rise in disc brakes, Journal of Thermal Stresses, 2010, roč. 33, č. 5, s. 427-440. ISSN: 0149-5739

  • LITOŠ, P., HONNER, M., LANG, V., BARTÍK, J., HYNEK, M., A measuring system for experimental research on the thermomechanical coupling of disc brakes, Journal of Automobile Engineering, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 1247-1257. ISSN: 0954-4070

  Reference

  Škoda auto Mladá Boleslav, ČR

  AP Racing

  Plzeňský Prazdroj a.s., ČR

  Vybrané disertační práce

  • Denys Moskal – Termofyzikální procesy a metody laserového skenování s ultrakrátkými pulzy v povrchovém strukturování,
   školitel Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (obhájil 2020) 
  • Petr Litoš – Optické vláknové snímače a infradetektory ve fyzice technologických procesů,
   školitel Prof. Ing. Josef Kuneš, DrSc. (obhájil 2008)

  Vybrané patenty

  • Zařízení pro termografické měření teploty (bude podáno v září 2021 CZ a pak PCT)
  • Způsob kontroly a řízení pulzního laserového mikro-zpracování a zařízení pro provádění tohoto způsobu (podáno CZ, PCT bude podán)

  Náš příběh

  Bezkontaktnímu měření teplot a teplotních polí pomocí infradetektorů se intenzivně věnujeme od roku 2001, kdy jsme si pořídili první termokameru. Od uživatelského přístupu jsme s rostoucím počtem různých termokamer přešli k vývoji vlastního softwaru LabIR a nyní vyvíjíme i celé termokamery. Naší specializací jsou aplikace vyznačující se požadavky na přesnost a rychlost určení teploty.

  Řešili jsme například aplikace termodiagnostiky brzdových systémů a vzniku hot-spotů při intenzivním brzdění. Vyvíjeli jsme metodiky měření tepelných toků z požárů. Posouváme hranice měření velmi rychlých procesů v technologiích  mikroobrábění s výkonnými pulzními lasery. A epidemie koronaviru odstartovala náš výzkum v oblasti zdravotnické termodiagnostiky.