Skip to content

Vize, mise a hodnoty

Unikátnost

Přispíváme k unikátním objevům a řešením v kontextu celosvětového poznání.

Funkčnost

Chceme, aby se výsledky našeho výzkumu používaly. Teoretické nápady prakticky ověřujeme.

Spolupráce

Jsme otevření, pozitivní a konstruktivně spolupracujeme napříč obory i kontinenty s našimi partnery a zákazníky. 

Flexibilita

Pracujeme efektivně a vnímáme důležitost času. Z možných alternativ volíme vždy dosažení nejlepšího výsledku v nejkratším možném čase.

Přidaná hodnota

Výsledky naší práce mají pro všechny zúčastněné vysokou přidanou hodnotu ve smyslu finančních přínosů nebo přínosů pro společnost.

Rozvojový přesah

Dbáme na to, abychom se neustále rozvíjeli. Vyhledáváme projekty, které posouvají naši odbornost.

Výzkum pro Váš úspěch

je naše krédo, a proto se našich partnerů nejdříve ptáme, jaké jsou jejich potřeby, abychom mohli přijít s řešením…