Skip to content

Vzdělávání

Zabýváme se vzdělávacími aktivitami od základních škol po celoživotní vzdělávání. Školíme technické termodiagnostiky

v rámci profesního vzdělávání, vedeme studentské práce a motivujeme další generaci

ke studiu a kariéře v technických a přírodovědných předmětech.

Střední a základní školy

Vytváříme učební pomůcky, motivujeme novou generaci ke studiu a kariéře v technických a přírodovědných oborech, podílíme se na vzniku expozic v science centrech.

Vzdělávací platforma LabIR Edu

Bakalářské a magisterské studium

Vyučujeme vysokoškolské předměty měření ve fyzikálních technologiích a laserové technologie, vedeme studentské práce a poskytujeme témata i unikátní laboratorní vybavení.

Aktuální témata

Doktorské studium

V našich aplikačních laboratořích vychováváme mladé vědce a výzkumné pracovníky a zapojujeme studenty do výzkumných projektů i průmyslových spoluprací.

Více informací

Profesní vzdělávání

Školíme technické i zdravotnické termodiagnostiky v rámci celoživotního vzdělávání, zajišťujeme přípravu na certifikační zkoušky a poskytujeme odborné poradenství.

Více informací

„SPIE blahopřeje projektu LabIR Edu k udělení grantu SPIE Education Outreach Grant pro rok 2020. V rámci své osvětové mise poskytuje SPIE podporu terénních vzdělávacích aktivit souvisejících s optikou a fotonikou.“ 

Tasha Chicovsky, Community Outreach Lead, SPIE

„Využití termokamer ve školách je skvělá příležitost obohatit výuku o nový úhel pohledu na dosud bádané jevy. Otevíráme tím žákům a studentům spoustu příležitostí pro bádání s technikou v ruce a to má na žáky, studenty i učitele vždy ohromný motivační účinek. Termokamery jsem vyzkoušela při lektorování na učitelích a ohlas byl ohromný!“

Mgr. Andrea Tláskalová, učitelka na ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, Global Teacher Price Czech Republic 2017