Skip to content

Hotová řešení

Měření opticko-tepelných vlastností materiálů

Laboratorní uspořádání připravená pro měření opticko-tepelných vlastností vašich vzorků materiálů za pokojových i vysokých teplot.​
Více informací

LabIR® barvy pro termovizní měření

Speciální barvy s vysokou emisivitou a dalšími vlastnostmi vyvinuté pro přesná termografická měření. Stanovené opticko-tepelné vlastnosti v závislosti na vlnové délce, úhlu a teplotě.​
Více informací

LabIR Spotweld – systém pro nedestruktivní kontrolu bodových svarů

Nová, spolehlivá a plně automatizovaná metoda kontroly kvality bodových svarů.
Více informací

LabIR Ultrashort – Měření tepelného efektu laserových pulzů

Měřící systém pro ultra krátké laserové pulzní zpracování materiálů
Více informací