Skip to content

Nabídka spolupráce

Pro odborné pracovníky  

 • Využíváte ve své profesi termokameru? Jste v oboru začátečník?
  • Přihlaste se na školení kategorie I. určené pro začátečníky  
 • Měřením s termokamerou se věnujete už řadu let a potřebujete doklad o svých odborných schopnostech? Chcete si rozšířit odborné znalosti?
  • Pro profesionály nabízíme kurz kategorie II.
 • Potřebujete odbornou pomoc při měření s termokamerou?
  • V rámci našeho výzkumu jsme se úspěšně vypořádali s řadou technických problémů a rádi vám poskytneme poradenství.  

Pro pracoviště zajišťující školení a certifikaci 

 • Jste školicím pracovištěm? Zajišťujete přípravu ke složení profesních zkoušek? 
  • Můžeme vám připravit školicí materiály, výukové prezentace i pomůcky pro praktickou výuku v oboru infračervených technologií nebo u vás působit v roli lektorů.
 • Jste společností zajišťující certifikaci osob?
  • Můžeme vám pomoci s přípravou testových otázek i úloh pro praktické zkoušky a rádi budeme také členy hodnoticích komisí.  

  Naše řešení

  Jsme Schváleným školicím pracovištěm pro obor termodiagnostiky. Máme akreditaci od Asociace technických diagnostiků ČR z.s. Vykonáváme školicí a vzdělávací proces dle ČSN ISO 18436-7 určený k přípravě na certifikaci osob na výkon funkce TECHNIK DIAGNOSTIK.

  Poskytujeme nezávislou odbornou pomoc absolventům. Organizujeme profesní setkání certifikovaných osob či školení nutné pro proces recertifikace. Působíme v hodnotící komisi a připravujeme pravidla certifikace/recertifikace pro obor termodiagnostika.  

  Naše vzdělávací aktivity jsou prováděny v režimu celoživotního vzdělávání a jednotlivé kurzy jsou akreditovány Radou celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. 

  Proč s námi spolupracovat?

  • máme dlouholeté zkušenosti s termografickou technikou různých výrobců (FLIR, INFRATEC, OPTRIS, …)  
  • máme v týmu specialisty na kvantitativní termografii, infradetektory, černá tělesa, opticko-tepelné vlastnosti materiálů, aktivní termografii  
  • v rámci našeho výzkumu jsme úspěšně vyřešili problém emisivity při bezkontaktním měření teplot v řadě technologií  
  • vyvíjíme vlastní software LabIR pro měření s termokamerami  
  • měříme opticko-tepelné vlastnosti materiálů a vyvíjíme pro tyto účely vlastní laboratorní měřicí přístroje  
  • vyvíjíme termografické barvy LabIR Paints  
  • vyvíjíme termokamery LabIR Edu pro výukové účely 

  Reference

  ATD ČR o.s.

  Asociace technických diagnostiků České republiky

  DTO CZ s.r.o.

  Vzdělávací a poradenská společnost.

  Fakulta zdravotnických studií ZČU

  Náš příběh

  V době založení našeho výzkumného centra jsme začínali jako tým doktorandů. Postupně jsme získali výzkumné i pedagogické zkušenosti a posunuli se do role školitelů. Prakticky jsme si vyzkoušeli práci s termokamerami v terénu i v laboratoři. V rámci řešení výzkumných a vývojových projektů jsme sami nebo s našimi partnery vytvořili řadu různých měřicích systémů a metodiky jejich praktického použití. Chceme předat naše znalosti a zkušenosti, protože jako organizace pro výzkum a šíření znalostí cítíme společenskou odpovědnost za stav znalostí pracovníků provádějících termodiagnostiku a za způsoby, jakými se na různých místech používají termokamery. Proto jsme se stali schváleným školicím pracovištěm ATD ČR v oblasti technické termodiagnostiky a v netechnických aplikacích řešíme spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému ČR pro efektivní využití termokamer v případě krizových situací a epidemických hrozeb. Předáváme naše znalosti nastupující generaci a náš tým se rozrůstá o nové kolegy, kteří u nás pokračují ve výzkumu po obhájení svých disertačních prací.