Skip to content

Projekt ADVENTURE – Pokročilá přı́prava podkladového materiálu pro povlaky posuvným a ultrarychlým laserovým texturováním

Název projektu

Pokročilá přı́prava podkladového materiálu pro povlaky posuvným a ultrarychlým laserovým texturováním (zkráceně ADVENTURE)


Evidenční číslo projektu

TH75020001


Poskytovatel

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Program

Cofund M-ERA.NET 2 Call 2020 / EPSILON


Hlavní řešitel

Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – výzkumné centrum


Partneři

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (další účastník)
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. (další účastník)
Hochschule Mittweida (zahraniční partner)Zahájení řešení

06/2021

Ukončení řešení

05/2024

Cíle řešení

Základnı́m cı́lem projektu ADVENTURE je posı́lit technologii nanášenı́ povlaků žárovým střı́kánı́m zavedenı́m technologie laserového texturovánı́ povrchu (LST), která je čistou, flexibilní, reprodukovatelnou, ekologickou a účinnou technologií pro přípravu podkladu.

Abstrakt

Thermal spray (TS) coating technology enables creation of functional surfaces with excellent properties for wide range of applications and products. Currently, grit blasting is standard for TS substrate preparation, but it is limited by low reproducibility, residues causing functional failure, substrate materials and production of dust. The ADVENTURE project aims to strengthen the TS technology by introducing laser surface texturing (LST) for substrate preparation as clean, flexible and reproducible method. The goals are up-scaling of LST method, development of innovative coating-substrate interfaces and functional testing in TS. Potential applications of the project results are in high added-value components, i.e., for space, aircraft, medical or power industry. Project´s impact will be high productivity and reliability of LST, improved adhesion, lifetime and reliability of coated parts, new coating possibilities and reduced dust pollution and grit material consumption.


Celkové náklady

11 831 776 KčKontakt