Skip to content

O násJsme součástí vysokoškolského ústavu NTC na Západočeské univerzitě v Plzni. Naší odborností je využití infračerveného záření a tepelných procesů v technických i netechnických aplikacích. Naše laboratoře využíváme pro praktické ověření nových řešení i pro vývoj unikátních řešení pro naše partnery a zákazníky.

Cítíme společenskou odpovědnost za vývoj technologií šetrných k životnímu prostředí, genderovou rovnost ve výzkumu, podporu polytechnického vzdělávání a předávání zkušeností další generaci.

Tým

Náš tým aktuálně sestává z 30 pracovníků (1 profesor, 2 docenti, 6 Senior researchers, 15 Junior researchers/PhD students, 3 inženýři/technici, 3 admin staff).

Více informací 

Laboratoře a vybavení​

Naše aplikační laboratoře jsou vybaveny:

– IR měřicími systémy (termokamery, spektrometry, infradetektory)
– zdroji IR záření (kontinuální i pulzní lasery, halogenové a flash lampy, černá tělesa)
– příslušenstvím pro polohování měřicích systémů a vzorků (průmyslové roboty)
– zařízeními pro analýzy povrchů a materiálů (mikroskopy a profilometry)
– dalším vybavením potřebným pro stavbu funkčních vzorků nových měřicích/testovacích systémů a ověření jejich vlastností.​

Vztahy​

Jsme zapojeni do aktivit profesních organizací v ČR i zahraničí.​ Pro řešení výzkumných i vzdělávacích projektů můžeme nabídnout naše navázané spolupráce s výrobci laserové techniky a infrazářičů, výrobci měřicích systémů a detektorů, výrobci strojů a zařízení, se složkami integrovaného záchranného systému a dalšími výzkumnými a vzdělávacími institucemi.​​

Více informací

Společenská odpovědnost ​

Hlásíme se k naplňování regionálních, národních i nadnárodních strategií, které jsou formulovány v dokumentech jako např. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021 –2027.

Více informací

Vize, mise a hodnoty

Naším krédem je „Výzkum pro Váš úspěch“. Při rozhodování o tématech a postupech výzkumu se řídíme našimi klíčovými hodnotami, kterými jsou unikátnost, funkčnost, spolupráce, flexibilita, přidaná hodnota a rozvojový přesah.​

Více informací

Motivace​​

Chceme vytvářet funkční řešení, která se budou v praxi používat a dosáhnout unikátních výsledků mezinárodního významu.