Skip to content

Mgr. Alice Nováková

External Affairs Manager

 novakal@ntc.zcu.cz +420 377 634 786 +420 732 322 705

 Linkedin Publons

 • zajištění externích spoluprací
 • komunikace s partnery
 • projektový management
 • content marketing, řízení marketingových kampaní
 • vzdělávací projekt LabIR Edu
 • Mgr. (2018)
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filosofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Mezinárodní vztahy – evropský regionalismus
  Ocenění děkana za vynikající diplomovou práci: Postavení žen v post-genocidní společnosti Rwandy
 • Bc. (2015)
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filosofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Mezinárodní vztahy – britská a americký studia
 • 2018
  Stáž v Českém centru Berlín (Berlín, Německo)
  příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR
  kulturní marketing, organizace a propagace kulturních akcí (4 měsíce)
 • 2017
  National University of Public Service (Budapešť, Maďarsko)
  účast na týdenní letní škole o Evropské unii a Visegrádské skupině
 • 2016/2017
  Europa-Universität Viadrina (Frankfurt nad Odrou, Německo)
  studium navazujícího oboru Evropská studia v anglickém a německém jazyce (6 měsíců)
 • 2020 → dosud
  Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni
  Manažer vnějších vztahů a marketingu
 • 2021 → dosud
  Projektový manažer – výzkumný projekt M-era.Net ADVENTURE – Pokročilá přı́prava podkladového materiálu pro povlaky posuvným a ultrarychlým laserovým texturováním, poskytovatel: Technologická agentura České republiky
 • 2021→ dosud
  Manažer komunikace – výzkumný projekt BETERKA – Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací, poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
 • 2018 → dosud 
  Zajištění spolupráce s aplikační sférou – výzkumný projekt LABIR-PAV – Předaplikační výzkum infračervených technologií, poskytovatel: MŠMT ČR, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • 2021 → 2022
  Projektový manažer – vzdělávací projekt SPIE – LabIR Edu: explore invisible dimensions of our lives, poskytovatel: SPIE – The international society for optics and photonics
 • 2020 → 2021
  Účast na řešení projektu HR Award, Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni