Skip to content

Mgr. Alice Nováková

Specialistka vnějších vztahů

 novakal@ntc.zcu.cz +420 377 634 786 +420 732 322 705  Linkedin

 • komunikace s mezinárodními partnery a zákazníky
 • akvizice nových kontaktů, marketing, CRM (e-mailové kampaně, platforma HubSpot)
 • spolupráce/koordinace podávání grantových a projektových žádostí
 • projektový management (ERA-NET v rámci Horizon 2020)
 • pořádání workshopů a konferencí
 • vzdělávací platforma LabIR Edu – termokamery pro školy – koordinace akcí, komunikace se školami a partnery (firmy, veřejné instituce), fundraising
 • tvorba obsahu pro web a sociální sítě
 • Mgr. (2018)
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filosofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Mezinárodní vztahy – evropský regionalismus
 • Bc. (2015)
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filosofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Mezinárodní vztahy – britská a americký studia
 • 2023
  4-denní účast na programu Czech-German Young Professionals Program (CGYPP) (Berlín, Německo)
 • 2017
  National University of Public Service (Budapešť, Maďarsko)
  účast na týdenní letní škole o Evropské unii a Visegrádské skupině
 • 2016 → 2017
  Europa-Universität Viadrina (Frankfurt nad Odrou, Německo)
  studium navazujícího oboru Evropská studia v anglickém a německém jazyce (6 měsíců) v rámci programu Erasmus+
 • 2020 → dosud
  Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni
  Specialista vnějších vztahů a marketingu
 • 2018
  Stáž v Českém centru Berlín (Berlín, Německo)
  příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR
  kulturní marketing, organizace a propagace kulturních akcí (4 měsíce)
 • 2023 → dosud
  Koordinátorka projektu Girls’ Labs: Motivační STEM programy pro středoškolačky
 • 2021 → dosud
  Projektový manažer – výzkumný projekt M-era.Net ADVENTURE – Pokročilá přı́prava podkladového materiálu pro povlaky posuvným a ultrarychlým laserovým texturováním, poskytovatel: Technologická agentura České republiky
 • 2021→ 2022
  Manažer komunikace – výzkumný projekt BETERKA – Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací, poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
 • 2018 → 2022 
  Zajištění spolupráce s aplikační sférou – výzkumný projekt LABIR-PAV – Předaplikační výzkum infračervených technologií, poskytovatel: MŠMT ČR, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • 2021 → 2022
  Projektový manažer – vzdělávací projekt SPIE – LabIR Edu: explore invisible dimensions of our lives, poskytovatel: SPIE – The international society for optics and photonics
 • 2020 → 2021
  Účast na řešení projektu HR Award, Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni