Skip to content

Projekt LabIR-PAV: Předaplikační výzkum infračervených technologií

Název projektu

LABIR-PAV / Předaplikační výzkum infračervených technologií


Ev. č. projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018


Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)


Hlavní řešitel
Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – výzkumné centrum


Zahájení řešení

07/2018

Ukončení řešení

12/2022

Cíle projektu

Hlavním cílem činnosti je realizace předaplikačního výzkumu, tj. přechodu od nových námětů na inovativní výzkumné výsledky s potenciálem uplatnění v aplikační sféře k jejich komercializaci formou smluvního výzkumu a transferu znalostí plně financovaných z neveřejných prostředků aplikační sféry a formou projektů aplikovaného výzkumu řešených s účastí veřejných finančních prostředků od zahraničních a národních poskytovatelů.Celkové náklady

102 591 798 CZK