Skip to content

Ing. Jan Šroub, Ph.D.

Zástupce vedoucího

 jsroub@ntc.zcu.cz 377 634 722  777 820 493

 Linkedin ResearchGate Publons ORCID

 • vedení výzkumných, vzdělávacích a rozvojových projektů
 • zajištění interních a externích spoluprací
 • vedení marketingu oddělení
 • procesní řízení
 • Ing. (2004)
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzikálně-matematické modelování (Aplikovaná matematika, Fyzika a inženýrství pevných látek, Matematicko-fyzikální modelování)
 • Ph.D. (2010)
  Západočeská univerzita v Plzni, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Stochastické metody ve fyzikálních technologiích)
 • 2011 → dosud
  Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni, zástupce vedoucího oddělení
 • 2003 → dosud
  Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni, výzkumný a vývojový pracovník
 • 2014 → 2015
  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Praha, expert VŠ 4
 • 2014 → 2015
  TRUMPF Praha, spol. s.r.o., lektor
 • Publikace
  H-index – 2, mezinárodní citace – 17, články v impaktovaných časopisech – 4, příspěvky ve sbornících konferencí – 10
 • Další výsledky vědecké činnosti
  Aplikovaný výzkum: užitný vzor – 2, funkční vzorky – 10, ověřené technologie – 8, prototypy – 3, metodika – 4, výzkumné zprávy pro průmysl – 22, softwary – 5, patent – 3
 • VaV projekty:
  • 2023 → dosud
   mentor –  GIRLS‘ LABS: Motivační STEM programy pro středoškolačky, CZ.03.01.02/00/22_020/0000850, poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí (účast na řešení)
  • 2021 → 2022
   projektový manažer – BETERKA – Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací, ev.č. VI04000029, poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
  • 2021 → 2022
   Projekt SPIE – LabIR Edu: explore invisible dimensions of our lives, poskytovatel: SPIE – The international society for optics and photonics (účast na řešení)
  • 2018 → 2022
   projektový manažer – LABIR-PAV – / Předaplikační výzkum infračervených technologií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
  • 2017 → 2020
   účast na řešení projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287, ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
  • 2015 → 2019
   účast na řešení projektu MŠMT-42495/2014 LO1402, CENTEM+
  • 2017
   účast na řešení projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000654, Akcelerace transferu poznatků
  • 2015 → 2016
   účast na řešení projektu TG02010011 Brýle pro nevidomé lidi
  • 2014→ 2015
   účast na řešení projektu Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030
  • 2014→ 2015
   účast na řešení projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0007, Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky
  • 2012 → 2014
   účast na řešení projektu CZ.1.07/3.2.02/04.0007, Zpracování vzdělávacích programů a vyškolení lektorů pro oblast laserových technologií
  • 2012
   účast na řešení projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0014, Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU
  • 2011 → 2014
   účast na řešení projektu CENTEM , Centrum nových technologií a materiálů – výzkumný program C3, Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů
  • 2010
   účast na řešení CZ.1.07/1.2.03/02.0001, Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji
  • 2009 → 2013
   účast na řešení projektu MPO FR-TI 1/255 „TIP“ Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů
  • 2009 → 2012
   účast na řešení projektu MPO FR-TI 1/273 „TIP“ Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace
  • 2006 → 2011
   účast na řešení projektu MPO 2A-1TP1/080 „Trvalá prosperita“ Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních
 • 2005 → dosud
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,
  Vedení, oponentury a konzultace diplomových prací
 • 2001 → 2012
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,
  vybraná laboratorní cvičení předmětů:

  • Měření ve fyzikálních technologiích
  • Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích
 • 2022 → dosud
  člen pracovní skupiny pro rizika Západočeské univerzity v Plzni
 • 2017 → dosud
  člen řídícího výboru pro procesy Západočeské univerzity v Plzni
 • 2016 → 2017
  člen komise pro kvalitu Západočeské univerzity v Plzni
 • 2014 → 2015
  člen strategického týmu Západočeské univerzity v Plzni
 • 2013 → 2017
  člen týmu pro vývoj informačních systémů pro potřeby projektů VaVpI Západočeské univerzity v Plzni