Skip to content

Ing. Vladislav Lang, Ph.D.

Specialista - Vývoj měřicích systémů a metod

 vlang@ntc.zcu.cz +420 377 634 717 +420 725 519 955

 Linkedin ResearchGate Publons ORCID

 • vývoj měřicích systémů a metod s využitím laserů, infradetektorů a optických čidel
 • termomechanická měření
 • měření tepelně-fyzikálních vlastností pevných látek se zaměřením na vícevrstvé heterogenní materiály
 • Ph.D. (2007)
  Západočeská univerzita v Plzni, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev (Pulzní metoda řešení tepelně fyzikálních vlastností materiálů)
 • Ing. (1999)
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Fyzika technologických procesů a fyzikální technologie (Fyzika plazmatu a aplikace, Fyzika a inženýrství pevných látek, Fyzikální technologie vytváření povrchových vrstev)
 • 2000 → dosud
  Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni, vědecký a výzkumný pracovník
 • 2014 → 2015
  TRUMPF Praha, lektor
 • 2002-2003
  Groupe de Recherches sur l’Energétique des Milieux Ionisés (GREMI), Université d’Orléans, France
 • Publikace
  H-index – 8, mezinárodní citace – 162, články v impaktovaných časopisech – 18
 • Vývoj
  Aplikovaný výzkum: výsledky aplikovaného výzkumu (prototyp, poloprovoz, ověřená technologie , SW produkt, … ) – 80, výzkumné zprávy – 20, patenty – 3

 

 • VaV projekty:
  • 2023 → dosud
   GIRLS‘ LABS: Motivační STEM programy pro středoškolačky, CZ.03.01.02/00/22_020/0000850, poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí (účast na řešení)
  • 2021 → 2024
   M-era.Net ADVENTURE: Pokročilá příprava podkladového materiálu pro povlaky posuvným a ultrarychlým laserovým texturováním
   poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR) (účast na řešení)
  • 2021 → 2022
   BETERKA – Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací, ev.č. VI04000029, poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR (účast na řešení)
  • 2021 → 2022
   SPIE – LabIR Edu: explore invisible dimensions of our lives, poskytovatel: SPIE – The international society for optics and photonics (účast na řešení)
  • 2018 → 2022
   LABIR-PAV – Předaplikační výzkum infračervených technologií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) (účast na řešení)
  • 2016 → 2019
   účast na řešení Česko-Bavorského projektu 103 TheCoS – Termoplastické kompozitní struktury
  • 2015 → 2019
   účast na řešení projektu MŠMT-42495/2014 LO1402 CENTEM+
  • 2015 → 2016
   účast na řešení projektu TG02010011, Brýle pro nevidomé lidi
  • 2014 → 2016
   účast na řešení projektu GA14-18938S Utváření morfologie nano- a mikro-celulárních polymerních pěn
  • 2011 → 2014
   účast na řešení projektu CENTEM Centrum nových technologií a materiálů – výzkumný program C3 Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů
  • 2009 → 2013
   účast na řešení projektu MPO FR-TI1/305 „Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků“
  • 2009 → 2013
   účast na řešení projektu MPO FR-TI1/255 „Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních článků“
  • 2006 → 2011
   účast na řešení projektu MPO 2A-1TP1/080 „Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních“
 • 2001 → 2011
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,

  • vybraná laboratorní cvičení předmětů:
   • Laserové technologie obrábění a zpracování materiálů (2018 dosud)
   • Měření ve fyzikálních technologiích
   • Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích
  • vedoucí diplomových prací