Skip to content

Ing. Petra Honnerová, Ph.D.

Specialistka - Opticko-tepelné vlastnosti materiálů

 petrahon@ntc.zcu.cz 377 634 719 735 713 911

 ResearchGate Publons ORCID

 • opticko-tepelné vlastnosti materiálů (pokojové a vysoké teploty)
 • kontaktní a bezkontaktní měření teploty
 • vývoj nových měřicích metod a zařízení
 • vedení projektů, zpracování dat, publikace výsledků
 • Ph.D. (2013)
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra fyziky, Fyzika plazmatu a tenkých vrstev, Termomechanické procesy při působení laseru na materiál (Měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků)
 • Ing. (2007)
  Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Katedra oděvnictví (Oděvní technologie)
 • 2007 → dosud
  Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU v Plzni,
  vědecko-výzkumný pracovník
 • Publikace
  H-index – 9, počet citací – 191, články v časopisech – 24
 • Aplikovaný výzkum
  aplikovaný výzkum (ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek, software) –  >20, výzkumné zprávy a lokální příspěvky –  >100

 

 • VaV projekty:
  • 2023 → dosud
   účast na řešení projektu MEDEPOZ – Metodika rychlé bezkontaktní a nedestruktivní detekce zplodin výstřelu, Program VK – Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC), MVČR
  • 2022 → dosud
   hlavní řešitel projektu LUABA22014: Konsolidace termoplastů vyztužených vlákny za pomoci laseru, Operační program INTER-ACTION-LUABA22 (MŠMT)
  • 2018 → 2022, účast na řešení LABIR-PAV: Předaplikační výzkum infračervených technologií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
  • 2016 → 2019
   účast na řešení  projektu TheCoS – Termoplastické kompozitní struktury
  • 2015 → 2019
   účast na řešení  projektu MŠMT-42495/2014 LO1402 CENTEM+
  • 2014 → 2016
   účast na řešení projektu GA14-18938S Utváření morfologie nano- a mikro-celulárních polymerních pěn
  • 2012 → 2019
   účast na řešení projektu TE01020068 Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
  • 2011 → 2014
   účast na řešení projektu CENTEM Centrum nových technologií a materiálů – výzkumný program C3 Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů
  • 2009 → 2012
   účast na řešení projektu MPO FR-TI 1/273 „TIP“ Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace
  • 2009 → 2012
   účast na řešení projektu MPO FR-TI1/514 „TIP“ Optimalizace návrhů průmyslových pecí středních a velkých výkonů
  • 2008 → 2009
   účast na řešení projektu MŠMT 2E08042 Výzkum a příprava metodiky umožňující zapojovat studenty do výzkumu a vývoje v oblasti nových technologií a tím je motivovat pro studium technických oborů a vědeckovýzkumnou kariéru
  • 2007 → 2011
   účast na řešení projektu MPO 2A-1TP1/080 Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních
  • 2007 → 2011
   účast na řešení projektu FRVŠ 389-2007 Laboratoř infračervené spektrometrie

 

 • 2007 → dosud
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, vybraná laboratorních cvičení předmětů Měření ve fyzikálních technologiích, konzultant bakalářských a diplomových prací