Skip to content

Konsolidace termoplastů vyztužených vlákny za pomoci laseru

Název projektu

Konsolidace termoplastů vyztužených vlákny za pomoci laseru


Evidenční číslo

LUABA22014

Poskytovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program

INTER-ACTION-LUABA22

Hlavní řešitel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Partner

Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg)

Zahájení řešení

07/2022

Ukončení řešení

12/2024

Abstrakt

Projekt je zaměřen na laserovou konsolidaci termoplastů vyztužených vlákny. Hlavním cílem projektu je ověření možností využití optické koherentní tomografie (OCT) v procesu navíjení termoplastických kompozitů, tj. výrobě strukturních součástí vyztužených dlouhými vlákny. Tato metoda v budoucnu umožní již v procesu zpracování materiálu včas odhalit případné defekty (bubliny, trhliny) a tím přispět ke snížení zmetkovitosti vyráběných produktů a ke snížení spotřeby materiálových zdrojů a jejich nákladů. Výsledky OCT budou porovnávány s výsledky nedestruktivního termografického testování. Tím bude možné porovnat rozlišovací schopnosti termografické a OCT metody s ohledem na obrazové zobrazení defektů. Pro vhodné naladění parametrů OCT metody je důležitá znalost optických vlastností termoplastů, zejména jejich propustnost, odrazivost, absorpční koeficient a rozptyl. Tyto vlastnosti a termografické analýzy budou v rámci projektu měřeny na pracovišti NTC ZČU v Plzni. Výsledky tohoto projektu poslouží jako podklad pro přípravu společného projektu v programu INTERREG Bavorsko-Česká republika 2021-2027.

Celkové náklady

1 197 500 CZKKontakt