Skip to content

Projekt MEDEPOZ – Metodika rychlé bezkontaktní a nedestruktivní detekce zplodin výstřelu

Název projektu

Metodika rychlé bezkontaktní a nedestruktivní detekce zplodin výstřelu (akronym projektu MEDEPOZ)


Evidenční číslo projektu

VK01010037

Poskytovatel

Ministerstvo vnitra České republiky

Program

VK – Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC)

Hlavní řešitel

Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – výzkumné centrum

Partneři

Kriminalistický ústav Praha, Policie ČR
Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze

Zahájení řešení

01/2023

Ukončení řešení

12/2025

Abstrakt

Projekt reaguje na požadavky kriminalistické praxe a forenzních analýz v oblasti detekce zplodin výstřelu a určování vzdálenosti střelby.  V současnosti používané metody jsou časově náročné a jsou destruktivní – tedy na zkoumaném vzorku neopakovatelné. Navíc s absencí olova v moderním „netoxickém“ střelivu nabývá potřeba nalezení nových metod detekce zplodin výstřelu ještě více na významu. Záměrem projektu je proto využít současných možností progresivních optických infračervených měřicích a vizualizačních metod, které jsou laboratorně ověřené (TRL4) a které nabízejí nové možnosti, jak rychle, bezkontaktně a nedestruktivně měřit plošné rozložení zplodin výstřelu a s pomocí metod umělé inteligence a analýzy obrazu vizualizovat charakteristické rozptylové obrazce pro efektivní určení neznámé vzdálenosti střelby. Hlavním cílem projektu je nalezení vhodných metod zkoumání vzdálenosti střelby a vytvoření metodiky pro aplikaci nalezených metod v kriminalistické praxi. Dílčími cíli jsou (i) specifikace vhodného technického vybavení ve formě podkladů pro vybudování příslušného uživatelského pracoviště, (ii) specifikace doporučených postupů měření a vyhodnocení včetně vytvoření uživatelského softwaru, (iii) zdokumentování výsledků experimentálního ověření metodiky za podmínek běžné kriminalistické praxe, na spektru různých tkanin, druhů střeliva a obvyklé kontaminace a (iv) zaškolení příslušných pracovníků – budoucích uživatelů. Projekt tak naplňuje cíle a zaměření podprogramu 1, část (A) Moderní nástroje forenzního zkoumání napříč obory.

Celkové náklady

37 935 897 KčKontakt