Skip to content

Projekt NAKOMIR – Národní kontaktní místo infračervených technologií pro mezinárodní bezpečnostní výzkum

Název projektu

Národní kontaktní místo infračervených technologií pro mezinárodní bezpečnostní výzkum (akronym projektu NAKOMIR)


Evidenční číslo projektu

VJ03030035

Poskytovatel

Ministerstvo vnitra České republiky

Program

VJ – Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2025 (IMPAKT 1)

Podprogram
Podprogram 3 – Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu

Hlavní řešitel

Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – výzkumné centrum

Zahájení řešení

06/2023

Ukončení řešení

06/2025

Abstrakt

Projekt národního kontaktního místa infračervených technologií (IRT) pro mezinárodní bezpečnostní výzkum bude systematicky rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů prostřednictvím uplatnění infračervených měřicích a zobrazovacích systémů v oblastech boje s organizovaným zločinem, CBRN ochrany, snižování rizik katastrof a dalších bezpečnostních tématech akcentovaných evropskými rámcovými programy. Klíčovou aktivitou projektu bude networking mezi řešitelským týmem, špičkovými zahraničními pracovišti v oblasti spíše základního výzkumu infračervených technologií a jednotlivými subjekty bezpečnostního systému v ČR. Z něho budou vycházet náměty na společné mezinárodní výzkumné spolupráce a projekty. Součástí klíčových aktivit projektu bude také provádění analýz potřeb bezpečnostního systému ČR, analýz možností nových technických řešení vycházejících ze špičkového mezinárodního výzkumu a analýz příležitostí výzev mezinárodních výzkumných projektů a to ve vazbě na možnosti a příležitosti uplatnění moderních infračervených technologií pro efektivní zásah složek bezpečnostního systému.

Celkové náklady

3 236 000 KčKontakt