Skip to content

Pro koho co

OPT: Tenké vrstvy (aktuální téma):

 • solární panely (energetika) – umíme měřit tepelné procesy do 1000°C
 • výrobci materiálů (výrobci materiálů)

Dokumenty od Milana (proškrtané)


Spolupráce – Uplatnění výsledků – Technologie

Spolupráce s partnery, kteří vyvíjejí nebo používají technologie zpracování materiálů s využitím tepelných procesů. Optimalizujeme ohřev materiálu. Bezkontaktně analyzujeme probíhající procesy. Kontrolujeme zpracovaný materiál. Zajímají nás především technologie nanášení vrstev a úprav povrchů i technologie renovace a recyklace.

Hledáme spolupráce a uplatnění výsledků výzkumu v tématech: v jakých technických tématech nabízíme spolupráci

 • Bezkontaktní ohřev materiálu – odkaz VYZ 01.01 Ohřevy
 • Bezkontaktní měření teplot a přestupů tepla – odkaz VYZ 01.01 Ohřevy
 • Monitorování technologických procesů – odkaz VYZ 01.02 Termodiagnostika
 • Měření opticko-tepelných vlastností materiálů – odkaz VYZ 01.03 Vlastnosti
 • Zjišťování tloušťky vrstev a defektů v materiálech – odkaz VYZ 01.04 NDT
 • Sledovatelnosti výrobků – odkaz VYZ 01.04 NDT

Zmíňka oblastí ze sekce „Řešili jsme“

(inspirativní příklady minulých spoluprací, s vámi můžeme řešit něco podobného):

žárové nástřiky, PVD a CVD, laserové kalení, přetavování, svařování, strukturování povrchů, navařování, 3D tisk, čištění,

Nabídka spolupráce – rozcestník podle variant

 • Výrobci technologií – Vyvíjíte zařízení pro technologické zpracování materiálů? Zajímají vás různé možnosti řešení ohřevu materiálu, monitorování procesu nebo kontroly výrobků? – Můžeme zpracovat analýzu možných alternativ a vybrané řešení vám pomoct prakticky ověřit. Oslovte nás.
 • Uživatelé technologií – Myslíte si, že vaše technologie nefunguje, jak by měla/mohla? Může být příčina v tepelném procesu? – Můžeme využít naše měřicí systémy, nainstalovat je u vás a zjistit příčinu problému. Oslovte nás.
 • Vědecká pracoviště – Zajímají vás tepelné procesy ve vašich technologiích? Hledáte unikátní tepelná řešení pro váš špičkový výzkum? – Můžeme provést měření na vaší technologii nebo vyvinout část vašeho laboratorního uspořádání. Oslovte nás.

Spolupráce – Uplatnění výsledků – Materiály

Spolupráce s partnery, kteří vyrábějí nebo používají zařízení s tepelnými procesy. Využití materiálů s tepelnými charakteristikami. Infračervená senzorika jako dílčí funkce zařízení. Aplikace pro energetiku, pro dopravní prostředky a pro ochranu životního prostředí.

Hledáme spolupráce a uplatnění výsledků výzkumu v tématech:

v jakých technických tématech nabízíme spolupráci

 • Bezkontaktní ohřev jako součást funkce zařízení – odkaz VYZ Topic 01.01 Technologické ohřevy materiálu
 • Volba materiálů pro optimální tepelnou funkci zařízení – odkaz 03.02 SPOL Materiály s tepelnými charakteristikami
 • Bezkontaktní tepelná senzorika jako součást funkce zařízení – odkaz VYZ Topic 01.03 Měření teplotních polí, VYZ 01.04 Hyperspektrální diagnostika procesů
 • Opotřebení vrstev a degradace materiálů – odkaz VYZ Topic 01.05 Tepelné nedestruktivní testování materiálů
 • Sledovatelnost komponent – odkaz VYZ 01.06 Topic Infračervené metody značení a čtení

Co jsme již řešili

hotspoty na brzdách, přestupy tepla v autě, průmyslové pece, kalicí nádrže, generátor Dalešice, fotovoltaické panely, …

Nabídka spolupráce – rozcestník podle variant

 • Výrobci zařízení – Vyvíjíte zařízení, kde dochází k tepelným procesů? Zajímají vás různé možnosti řešení ohřevu/ochlazování materiálu, monitorování procesu nebo hodnocení stavu opotřebení? – Můžeme zpracovat analýzu možných alternativ a vybrané řešení vám pomoct prakticky ověřit. Oslovte nás.
 • Uživatelé zařízení – Myslíte si, že vaše zařízení nefunguje, jak by mělo/mohlo? Může být příčina v tepelném procesu? – Můžeme využít naše měřicí systémy, nainstalovat je u vás a zjistit příčinu problému. Oslovte nás.
 • Vědecká pracoviště – Zajímají vás tepelné procesy ve vašich zařízeních? Hledáte unikátní tepelná řešení pro váš špičkový výzkum? – Můžeme provést měření na vaší technologii nebo vyvinout část vašeho laboratorního uspořádání. Oslovte nás.

Spolupráce – Uplatnění výsledků – Technologie

Spolupráce s partnery, kteří vyvíjejí nebo používají technologie zpracování materiálů s využitím tepelných procesů. Optimalizujeme ohřev materiálu. Bezkontaktně analyzujeme probíhající procesy. Kontrolujeme zpracovaný materiál. Zajímají nás především technologie nanášení vrstev a úprav povrchů i technologie renovace a recyklace.

Hledáme spolupráce a uplatnění výsledků výzkumu v tématech: v jakých technických tématech nabízíme spolupráci

 • Bezkontaktní ohřev materiálu – odkaz VYZ 01.01 Ohřevy
 • Bezkontaktní měření teplot a přestupů tepla – odkaz VYZ 01.01 Ohřevy
 • Monitorování technologických procesů – odkaz VYZ 01.02 Termodiagnostika
 • Měření opticko-tepelných vlastností materiálů – odkaz VYZ 01.03 Vlastnosti
 • Zjišťování tloušťky vrstev a defektů v materiálech – odkaz VYZ 01.04 NDT
 • Sledovatelnosti výrobků – odkaz VYZ 01.04 NDT

Řešili jsme

žárové nástřiky, PVD a CVD, laserové kalení, přetavování, svařování, strukturování povrchů, navařování, 3D tisk, čištění,

Nabídka spolupráce – rozcestník podle variant

 • Výrobci technologií – Vyvíjíte zařízení pro technologické zpracování materiálů? Zajímají vás různé možnosti řešení ohřevu materiálu, monitorování procesu nebo kontroly výrobků? – Můžeme zpracovat analýzu možných alternativ a vybrané řešení vám pomoct prakticky ověřit. Oslovte nás.
 • Uživatelé technologií – Myslíte si, že vaše technologie nefunguje, jak by měla/mohla? Může být příčina v tepelném procesu? – Můžeme využít naše měřicí systémy, nainstalovat je u vás a zjistit příčinu problému. Oslovte nás.
 • Vědecká pracoviště – Zajímají vás tepelné procesy ve vašich technologiích? Hledáte unikátní tepelná řešení pro váš špičkový výzkum? – Můžeme provést měření na vaší technologii nebo vyvinout část vašeho laboratorního uspořádání. Oslovte nás.