Skip to content

MEBioSys – Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů

Název projektu

Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů


Registrační číslo projektu

CZ.02.01.01/00/22_008/0004634

Poskytovatel

Evropská unie – MŠMT


Program
OP JAK Špičkový výzkum

Partneři:

Vysoké učení technické v Brně

Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky
NTC – Nové technologie – výzkumné centrum – Západočeská univerzita v Plzni

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

České vysoké učení technické v Praze


Zahájení řešení

01.09.2023

Ukončení řešení

30.06.2028

Abstrakt

I. Realizace špičkového výzkumu využívajícího konvergence biologické a technologické evoluce členěného do dvou výzkumných záměrů:

 • VZ A – Bioinspirované mechatronické systémy v tématech:
  1. Vývoj materiálů na základě teoretických přístupů a bioinspirace;
  2. Superlubricita strojních prvků inspirovaná biosystémy;
  3. Vývoj SMART materiálových struktur a bioinspirovaných metamateriálových systémů;
 • VZ B – Mechatronické systémy pro biomedicinské inženýrství v tématech:
  1. Hybridní a kompozitní biomateriály;
  2. Modifikace a nanostrukturování povrchů biomateriálů;
  3. Mechatronické systémy pro biomedicínu

II. Rozvoj mezinárodní spolupráce a zvýšení internacionalizace výzkumu – prostřednictvím výzkumných pobytů (mobilit) členů týmu na špičkových zahraničních institucích a příjezdu špičkových zahraničních odborníků, přípravy mezinárodních projektů, spolupráce na zkvalitnění výuky na VŠ.

III. Modernizace a upgrade infrastruktury – doplnění infrastrukturního vybavení pro realizaci naplánovaného špičkového výzkumu.


Klíčová slova
bionika, biomimetika, kompozity, metamateriály, aditivní výroba, superlubricita, biomateriály, modifikace povrchů, polymery, depotní systémy pro biologické systémy, implantáty, mechatronikaKontakt