Skip to content

Projekt TE01020068

Název projektu
Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
Ev. č. projektu
TE01020068
Program
Centra kompetence (2012-2019)
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Příjemce
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Spolupříjemci
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
ČEZ, a. s.
TES s.r.o.
ENERGOSERVIS spol. s r.o.
ŠKODA POWER s.r.o.
České vysoké učení technické v Praze / Kloknerův ústav
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
Zahájení řešení
3/2012
Ukončení řešení
12/2019
Cíle řešení
Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti, provozní spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických zařízení klasických i jaderných elektráren. Výzkum a vývoj nových technologií a materiálů bude mít za následek zvýšení konkurenceschopnosti výrobců a provozovatelů energetických zařízení. Projekt dále přispěje k výchově nové generace technické inteligence a rozvoji slábnoucího know-how v oblasti energetiky a energetického strojírenství.
Celkové náklady
217 200 tis. Kč
Odkaz na databázi
Informační systém výzkumu a vývoje

Výstupy projektu

  • HONNEROVÁ, P., MARTAN, J., VESELÝ, Z. Funkční vzorek spektrometrického zařízení pro měření spektrální emisivity povrchů materiálů v oblasti pokojových teplot. 2013.
  • HONNEROVÁ, P., MARTAN, J., KUČERA, M., HONNER, M., HAMEURY, J. New experimental device for hightemperature normal spectral emissivity measurements of coatings. Measurement Science and Technology, 2014, roč. 25, č. 9, s. \´095501.1\´-\´095501.9\´. ISSN: 0957-0233
  • ŠVANTNER, M., SKÁLA, J., MUZIKA, L. Funkční vzorek zařízení pro termografické měření meze únavy materiálu. 2014.