Skip to content

Projekt FR-TI4/701

Název projektu
Vize budoucnosti – Helický paprsek
Ev. č. projektu
FR-TI4/701
Program
FR – TIP (2009-2017)
Poskytovatel
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Spolupříjemci
Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu
Zahájení řešení
5/2012
Ukončení řešení
4/2015
Cíle řešení
Projekt „Vize budoucnosti – Helický paprsek“ je založen na filozofii technicko-ekonomického vývoje a zlepšení konstrukčních prvků v oblasti ostřikovacích systémů automobilu. Základními kritérii, respektive programovými cíli, jednotlivých kapitol projektu je výzkum a vývoj v oblastech hydromechanických jevů a následně nové konstrukce založené na vylepšení jednotlivých komponentů systému, materiálových vlastností a aplikací nových technologií ve výrobním procesu. Vzhledem k tomu, že ostřikovací systém je nedílnou součástí jakéhokoli prodaného vozu, jsou výše zmíněné programové cíle projektu naplánovány tak, aby při jejich aplikaci v sériové výrobě docházelo ke kontinuálnímu snížování nákladové a environmentální zátěže. Další konsekvencí těchto programových cílů je zajištění vyšší kvality, bezpečnosti a šetrnosti vůči životnímu prostředí, technické schopnosti opakovatelnosti procesu a ekonomické konkurenceschopnosti tedy zvýšení pravděpodobnosti uplatnění na trhu a následný růst výroby a závodu.
Celkové náklady
20 020 tis. Kč
Odkaz na databázi
Informační systém výzkumu a vývoje

Výstupy projektu

  • KUČERA, M., LANG, V. Funkční vzorek laserového zařízení pro testy vrtání trysek ostřikovacího systému. 2012.
  • SKÁLA, J., KUČERA, M., LANG, V. Funkční vzorek zařízení pro měření sklonu a rozptylu vodních paprsků z ostřikovače. 2013.
  • MARTAN, J., KUČERA, M., HONNER, M. Technologie laserového svařování čerpadla s vertikálním dělením. 2013.
  • KUČERA, M., HONNER, M. Technologie laserového vrtání do kuličkové trysky. 2013.
  • KUČERA, M., HONNER, M. Technologie laserového vrtání do čipové trysky. 2013.
  • MIKULECKÝ, J., KUČERA, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby čipové trysky laserovým vrtáním. 2013.
  • MIKULECKÝ, J., KUČERA, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby kuličkové trysky kombinované s laserovým vrtáním. 2013.
  • MIKULECKÝ, J., MARTAN, J., KUČERA, M., HONNER, M. Prototyp pro ověření technologie výroby čerpadla s vertikálním dělením. 2013.