Skip to content

Projekt FR-TI1/514

Název projektu
Optimalizace návrhu průmyslových pecí středních a velkých výkonů
Ev. č. projektu
FR-TI1/514
Program
FR – TIP (2009-2017)
Poskytovatel
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce
E-therm TZ s.r.o.
Spolupříjemci
Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu
Zahájení řešení
5/2009
Ukončení řešení
4/2013
Cíle řešení
Obsah programového projektu je rozdělen do 3 etap. Obsahem etapy 1 je výzkum zaměřený na tvorbu a osvojení prostředků, které umožní zkrácení doby na vypracování návrhu průmyslových pecí při současném zvýšení kvality návrhu a míry jistoty dosažení požadovaných technických parametrů. Etapa 2 řeší vývoj krokových pecí středních a velkých výkonů. Předmětem etapy 3 je optimalizace vybraných konstrukčních uzlů průmyslových pecí. Řešení projektu přinese rozšíření sortimentu příjemce o další žádané typy pecí, snížení materiálových nákladů při výrobě, úspory energie a snížení provozních nákladů, nižší zatěžování životního prostředí, zlepšení technických parametrů a funkcí, zvýšení spolehlivosti a prodloužení životnosti zařízení. Konečným cílem programového projektu je zvýšení konkurenceschopnosti vůči předním zahraničním dodavatelům pecí, širší uplatnění průmyslových pecí českého původu na zahraničních trzích, zvýšení tržeb a exportu a vytvoření nových pracovních míst.
Celkové náklady
13 321 tis. Kč
Odkaz na databázi
Informační systém výzkumu a vývoje

Výstupy projektu

  • ŠVANTNER, M., OČENÁŠEK, J., KOHLSCHÜTTER, T. TBB Design Tool – Výpočetní software pro návrh struktury tepelné box-bariéry. 2010.
  • ŠVANTNER, M., PÍCHA, J. Funkční vzorek – RadTester. Zařízení pro testování materiálů při působení sálavého tepelného zatížení. 2010.
  • ŠVANTNER, M., ČERMÁK, F., VESELÝ, J., MARČÍK, K. Funkční vzorek – TBB/SVK. Zařízení pro měření teplot v průběžné krokové peci Sochorová válcovna Kladno-Dříň. 2010.
  • MATAS, R., SEDLÁČEK, J., SYKA, T., ŠVANTNER, M. Přehled problémů řešených v NTC pomocí systému ANSYS v projektech MPO. In Sborník TechSoft Engineerign ANSYS 2012 setkání uživatelů a konference. Praha: ARCADEA, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-905040-1-1