Skip to content

Projekt FR-TI1/421

Název projektu
Integrovaný systém pro optimalizaci řízení spotřeby a kvality výrobních procesů souboru energeticky náročných tepelných zařízení s využitím umělé inteligence
Ev. č. projektu
FR-TI1/421
Program
FR – TIP (2009-2017)
Poskytovatel
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce
PIKE AUTOMATION spol. s r.o.
Spolupříjemci
Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu
Zahájení řešení
9/2009
Ukončení řešení
12/2012
Cíle řešení
Programový projekt je zaměřen na vývoj a realizaci integrovaného systému řízení velkých tepelných zařízení.Systém bude provádět optimalizaci řízení v reálném čase, s využitím umělé inteligence a adaptivní báze znalostí.
Celkové náklady
18 450 tis. Kč
Odkaz na databázi
Informační systém výzkumu a vývoje

Výstupy projektu

  • BARTÍK, J., ŠVANTNER, M. Funkční vzorek systému pro vícekanálová termočlánková měření. 2009.
  • ŠVANTNER, M., TESAŘ, J. Adam4019.2010 – Software pro měření teplot a elektrických napětí pomocí modulu Advantech ADAM 4019. 2010.
  • ŠVANTNER, M., FRANC, A. Funkční vzorek – TBB/AMO-SJV. Zařízení pro měření teplot v průběžné krokové peci Arcelor Mittal Ostrava – Středojemná válcovna. 2010.
  • ŠVANTNER, M. Funkční vzorek – IRTC-Box. Zařízení pro bezkontaktní měření teploty v extrémních průmyslových podmínkách. 2011.
  • ŠVANTNER, M., VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. Noncontact charge temperature measurement on industrial continuous furnaces. University of L´Aquila, Italy, 2011.
  • HOUDKOVÁ – ŠIMŮNKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., ZAHÁLKA, F. Sliding friction behavior of HVOF sprayed hardmetal coatings under different load conditions. In 20th Anniversary In, Conference proceedings. Ostrava: Tanger, spol. s r.o., Ostrava, 2011. s. 678-684. ISBN: 978-80-87294-24-6
  • ŠVANTNER, M., VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. IR thermography heat flux measurement in fire safety applications. INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, 2012, roč. 55, č. 1, s. 292-298. ISSN: 1350-4495
  • MATAS, R., SEDLÁČEK, J., SYKA, T., ŠVANTNER, M. Přehled problémů řešených v NTC pomocí systému ANSYS v projektech MPO. In Sborník TechSoft Engineerign ANSYS 2012 setkání uživatelů a konference. Praha: ARCADEA, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-905040-1-1