Skip to content

Projekt FR-TI1/305

Název projektu
Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků
Ev. č. projektu
FR-TI1/305
Program
FR – TIP (2009-2017)
Poskytovatel
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce
Solartec s. r. o.
Spolupříjemci
  • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  • Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu
  • Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Zahájení řešení
7/2009
Ukončení řešení
6/2013
Cíle řešení
Použití laserových technologií při výrobě solárních článků je jednou z cest zvýšení konverzní účinnosti a zároveň přináší snížení časové náročnosti některých technologických operací. Laserové procesy nachází využití především u selektivní strukturalizace vrstev, řezání, rýhování a vrtání otvorů. Projekt se zabývá výzkumem působení laserového svazku na křemíkový substrát a optimalizací parametrů opracování pro průmyslové využití. Projekt je dále zaměřena na transfer poznatků z výzkumu do návrhu a realizace prototypu multifunkčního zařízení pro laserové procesy v průmyslovém měřítku.
Celkové náklady
23 381 tis. Kč
Odkaz na databázi
Informační systém výzkumu a vývoje