Skip to content

Projekt FR-TI1/273

Název projektu
Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace
Ev. č. projektu
FR-TI1/273
Program
FR – TIP (2009-2017)
Poskytovatel
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce
BG SYS HT s.r.o.
Spolupříjemci
Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu
Zahájení řešení
7/2009
Ukončení řešení
6/2012
Cíle řešení
Projekt výzkumu a vývoje je zaměřen na návrh, realizaci a ověření nízkoteplotní technologie výroby anorganických kompozitních ochranných povlaků a jejich aplikaci v energetice (nebo jiném průmyslu) za účelem zvýšení účinnosti tepelných zařízení. Součástí řešení je i výzkum vysokoteplotních metod zjišťování tepelných vlastností povlaků a testování jejich životnosti využitím výkonných laserů.
Celkové náklady
14 762 tis. Kč
Odkaz na databázi
Informační systém výzkumu a vývoje

Výstupy projektu

 • HONNER, M., LANG, V., SOUKUP, O., VACÍKOVÁ, P. Funkční vzorek systému pro vysokoteplotní testování a modifikace povlaků. 2009.
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., MARTAN, J. Funkční vzorek systému pro měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků. 2009.
 • HONNER, M., SOUKUP, O., TESAŘ, J. Funkční vzorek robotizovaného systému pro vysokoteplotní testování povlaků. 2009.
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., MARTAN, J. Polohovatelné zařízení pro ohřev vzorků pro měření optických a tepelných vlastností povrchů. 2010.
 • TESAŘ, J., HONNER, M., SOUKUP, O., VACÍKOVÁ, P. Funkční vzorek robotizovaného systému pro měření úhlových závislostí emisivity povrchu materiálu. 2010.
 • TESAŘ, J., VACÍKOVÁ, P. EMISCALC (Emissivity Calculator) – software for automatic emissivity evaluation from known temperature of the sample. 2010
 • MARTAN, J. PPRa (Pulsed Photothermal Radiometry analyzer) – Software for analysis of thermal properties measurements made by Pulsed Photothermal Radiometry method. 2010.
 • VESELÝ, Z., HONNER, M., VACÍKOVÁ, P. Funkční vzorek zařízení HTPL-A pro měření relativní totální emisivity povlaků. 2010.
 • ŠVANTNER, M., HONNER, M. Funkční vzorek – Radbox Gas. Zařízení pro experimentální analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech. 2010.
 • VESELÝ, Z., ŠVANTNER, M., HONNER, M. Funkční vzorek – Radbox Gas II. Zařízení pro analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech s řízením průtoku topného plynu a vzduchu. 2011.
 • VESELÝ, Z., HONNER, M. HPL-TE metoda určování relativní totální emisivity povlaků. Citlivostní analýza vlivu parametrů metody. In Vrstvy a povlaky. Trenčín: Miloš Vavrík – Knihviazačstvo, Trenčín, 2011. s. 175-180. ISBN: 978-80-970824-0-6
 • VESELÝ, Z., HONNER, M. HPL-TE method for determination of coatings relative total emissivity. Sensitivity analysis of the influences of method parameters. World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 7, č. 79, s. 957-962. ISSN: 2010-376X
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. On the heating and temperature measurement for high temperature emissivity analyses of coatings. Thessaloniky, Greece, 2011.
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., HOUDKOVÁ – ŠIMŮNKOVÁ, Š. The influence of laser processing on the emissivity of ASTM A681 steel. Thessaloniky, Greece, 2011.
 • MARTAN, J., ČAPEK, J., CHALHOUB, A. Temperature dependent thermal properties of thin films up to high temperatures – pulsed photothermal radiometry measurement system and Si-B-C-N films. Thessaloniky, Greece, 2011.
 • ŠVANTNER, M., VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. Noncontact charge temperature measurement on industrial continuous furnaces. University of L´Aquila, Italy, 2011.
 • TESAŘ, J., VACÍKOVÁ, P., SOUKUP, O. Infrared camera analysis of laser hardening. University of L´Aquila, Italy, 2011.
 • HOUDKOVÁ – ŠIMŮNKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., ZAHÁLKA, F. Sliding friction behavior of HVOF sprayed hardmetal coatings under different load conditions. In 20th Anniversary In, Conference proceedings. Ostrava: Tanger, spol. s r.o., Ostrava, 2011. s. 678-684. ISBN: 978-80-87294-24-6
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. Zařízení pro měření teplotních závislostí spektrální emisivity povlaků. 2011.
 • HONNER, M., MARTAN, J., KUČERA, M. Laserové zařízení pro vysokoteplotní ohřev vzorků pro měření optických vlastností povrchů. 2011.
 • MAUER, M., KALENDA, P., HONNER, M., VACÍKOVÁ, P. Composite fillers and their influence on emissivity. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2012, roč. 73, č. 12, s. 1550-1555. ISSN: 0022-3697
 • VESELÝ, Z., HONNER, M. Metodika zjišťování vlivu povlaků nanesených na vnitřním povrchu stěn elektrické pece na ohřev vsázky. In Proceeding of the international scientific conference Refractories, furnaces and thermal insulations. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, 2012. s. 87-94. ISBN: 978-80-553-0899-9
 • HOUDKOVÁ – ŠIMŮNKOVÁ, Š., BLÁHOVÁ, O., KAŠPAROVÁ, M. The mechanical properties of HVOF sprayed Cr3C2-25%CoNiCrAlY coating, determined by indentation. Chemické listy, 2012, roč. 106, č. S, s. 428-431. ISSN: 0009-2770
 • MAUER, M., KALENDA, P., HONNER, M., VACÍKOVÁ, P. Composite fillers and their influence on emissivity. Physics Procedia, 2013, roč. 2013, č. 44, s. 262-269. ISSN: 1875-3892
 • HONNEROVÁ, P. Měření spektrální emisivity vysokoteplotních povlaků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 154 s.