Skip to content

Projekt FR-TI1/255

Název projektu
Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů
Ev. č. projektu
FR-TI1/255
Program
FR – TIP (2009-2017)
Poskytovatel
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce
LINTECH, spol. s r.o.
Spolupříjemci
Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu
Zahájení řešení
4/2009
Ukončení řešení
5/2013
Cíle řešení
Projekt je zaměřen na návrh, realizaci a ověření systému vstupní, mezioperační a výstupní kontroly II. generace pro montážní linku na výrobu solárních panelů. Předpokládá se uplatnění zejména nových metod nedestruktivního ale i destruktivního testování založených na pulsních optických a tepelných procesech.
Celkové náklady
24 332 tis. Kč
Odkaz na databázi
Informační systém výzkumu a vývoje

Výstupy projektu

 • ŠVANTNER, M., KRAS, P. Funkční vzorek – Solar Panel Tester. Zařízení pro mezioperační testování solárních panelů. 2010.
 • LANG, V., VOSTŘÁK, M., BARTÍK, J. Funkční vzorek LED solárního simulátoru. 2010.
 • KLEPÁČEK, J., LANG, V., HONNER, M. Funkční vzorek manipulačního systému pro testování solárních článků. 2010.
 • LANG, V., BARTÍK, J. LED solární simulátor II. 2011.
 • ŠVANTNER, M., KUČERA, M., HOUDKOVÁ – ŠIMŮNKOVÁ, Š. Possibilities of stainless steel laser marking. In Conference METAL 2012 proceedings. Ostrava: Tanger, 2012. s. 980-986. ISBN: 978-80-87294-31-4
 • KOHLSCHÜTTER, T., ŠVANTNER, M. FVP Base – software pro evidenci výkonových a kvalitativních charakteristik solárních panelů. 2012.
 • ŠVANTNER, M., KRAS, P. Funkční vzorek měřicího zařízení pro testování výkonových charakteristik fotovoltaických panelů. 2012.
 • VESELÝ, Z., ŠVANTNER, M., KLEPÁČEK, J. Funkční vzorek topného boxu pro testování fotovoltaických panelů. 2012.
 • VESELÝ, Z., KLEPÁČEK, J. Funkční vzorek mrazicího boxu pro testování fotovoltaických panelů. 2012.
 • HONNER, M., ŠVANTNER, M., VESELÝ, Z. Termobox pro testování funkčních vlastností zařízení v závislosti na teplotě. 2012.
 • ŠVANTNER, M., KRAS, P., VESELÝ, Z., TESAŘ, J. Funkční vzorek – Solar-String Tester. Zařízení pro diagnostiku solárních stringů. 2012.
 • LANG, V., HRUŠKA, M., KLEPÁČEK, J., KOHLSCHÜTTER, T., VOSTŘÁK, M. Funkční vzorek zařízení pro měření pole rovinnosti solárních článků. 2013.