Skip to content

Projekt CENTEM+

Kód projektu:LO1402
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání:01.01.2015 – 31.12.2019
Hlavní řešitel:

Anotace

Hlavním strategickým cílem projektu je být významným zdrojem výzkumných kapacit vybavených moderní přístrojovou technikou pro potřeby průmyslových a výzkumných subjektů v regionu i mimo něj za účelem rozvoje nových technologií. Jedná se o rozvoj materiálového výzkumu specifikovaného v projektu a transfer technologií průmyslovým a výzkumným subjektům zejména v oblasti aplikovaného výzkumu.

Klíčová slova

elektrochemické senzory, laserové technologie, nanokompozitní polymerní hydrogely, nové materiály, fotovoltaické články