Skip to content

Projekt CENTEM+

Název projektu

CENTEM+


Ev. č. projektu

LO1402


Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Hlavní řešitel
Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – výzkumné centrum


Zahájení řešení

01/2015

Ukončení řešení

12/2019

Cíle projektu

Hlavním strategickým cílem projektu je být významným zdrojem výzkumných kapacit vybavených moderní přístrojovou technikou pro potřeby průmyslových a výzkumných subjektů v regionu i mimo něj za účelem rozvoje nových technologií. Jedná se o rozvoj materiálového výzkumu specifikovaného v projektu a transfer technologií průmyslovým a výzkumným subjektům zejména v oblasti aplikovaného výzkumu.