Skip to content

Dílčí projekt TG02010011 – Brýle pro nevidomé lidi

Cílem řešení projektu je sestavení funkčního vzorku brýlí pro nevidomé, na kterém budou prakticky dokumentovány výhody a možnosti navrženého řešení. Navržené řešení brýlí pro nevidomé, je založené na převádění obrazu snímaného kamerami na tlakové impulzy. Ty jsou vytvářeny maticí tlakových zesilovačů (např. piezokrystalů, elektroaktivních polymerů, atd.), která je ve styku s pokožkou tváře nevidomého. Stimulace pokožky piezokrystaly probíhá plynule, změny v „obrazu-stimulaci“ nastávají buď pootočením hlavy nevidomého nebo změnou polohy či tvaru objektů ve snímaném prostoru (tj. před tváří nevidomého). Předpokládá se použití kamery a matice s piezokrystaly umístěné na pravé i levé straně tváře. Uvedené umožní nevidomému vnímat okolí prostorově a tedy odhadovat i vzdálenost.