Skip to content

Projekt 2A-1TP1/080

Název projektu
Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních
Ev. č. projektu
2A-1TP1/080
Program
2A – Trvalá prosperita (2006-2011)
Poskytovatel
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Příjemce
Západočeská univerzita v Plzni
Spolupříjemci
Zahájení řešení
11/2006
Ukončení řešení
12/2011
Cíle řešení
Výzkumný projekt je zaměřen na zpracování metodiky pro návrh a použití experimentálních systémů pro různé podmínky výzkumu termomechanických nestabilit částí dopravních a energetických strojů (brzdové systémy, spojky, ložiska rotorů, apod.) a strojírenských technologií využívajících extrémních tribologických procesů. Součástí projektu je rovněž ověření výsledků výzkumu vytvořením prototypů mobilního experimentálního systému pro měření termomechanických nestabilit a modulárního stacionárního experimentálního systému pro výzkum příčin a důsledků termomechanických nestabilit a výzkum jejich aplikačních vlastností.
Celkové náklady
18 647 tis. Kč
Odkaz na databázi
Informační systém výzkumu a vývoje

Výstupy projektu

 • ŠVANTNER, M., SOUKUP, O., TESAŘ, J., NĚMEČEK, S., BAROCH, T. Laser drilling utilization for the hole-drilling residual stress measurement method. In Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-552-6
 • LANG, V., BARTÍK, J., ŠROUB, J., HONNER, M. Funkční vzorek optovláknového systému pro měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd. 2008.
 • HONNER, M., LANG, V., BARTÍK, J., KLEPÁČEK, J., MERTL, J. Funkční vzorek stacionárního systému pro testování termomechanických nestabilit kotoučových brzd. 2008.
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. Funkční vzorek měřicího systému pro zjišťování pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot. 2008.
 • ŠVANTNER, M., HONNER, M. Software pro vyhodnocení měření rovinnosti a dtv automobilových brzdových kotoučů. 2008.
 • ŠVANTNER, M. Software pro vyhodnocení měření zbytkových napětí automobilových brzdových kotoučů. 2008.
 • ŠROUB, J., HONNER, M., LANG, V. Software pro vyhodnocení teplotních polí brzdového kotouče z měření termomechanických nestabilit. 2008.
 • ŠVANTNER, M. Possibilities of residual stress measurement in different materials by the high-speed hole drilling method. In Proc. of 46th International Conference on Experimental Stress Analysis – EAN 2008. Ostrava: VSB – Technicka univerzita Ostrava, 2008. s. 243-246. ISBN: 978-80-248-1774-3
 • ŠVANTNER, M., KLEPÁČEK, J., LANG, V. Static and modal analysis of the brake stand. In 24th conference with international participation Computational Mechanics. Plzeň: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
 • ŠROUB, J., LANG, V. Vyhodnocení měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd. In Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft s. r. o., 2008. s. 1-4. ISBN: 978-80-7080-692-0
 • ŠROUB, J., LANG, V. The measurement and evaluation of thermomechanical instability processes on brake systems. In The 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 54-59. ISBN: 978-80-7043-698-1
 • LITOŠ, P., HONNER, M., LANG, V., BARTÍK, J., HYNEK, M. A measuring system for experimental research on the thermomechanical coupling of disc brakes. Journal of Automobile Engineering, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 1247-1257. ISSN: 0954-4070
 • LITOŠ, P., HONNER, M., ŠROUB, J., LANG, V. The system for the measurement of thermomechanical instabilities of disc brakes. In Proc. of 46th International Conference on Experimental Stress Analysis – EAN 2008. Ostrava: VSB – Technicka univerzita Ostrava, 2008. s. 151-154. ISBN: 978-80-248-1774-3
 • LANG, V., KLEPÁČEK, J., MERTL, J., HONNER, M. Laboratory for the experimental research of thermo-mechanical instabilities of disc and drum brakes. In Proc. of 46th International Conference on Experimental Stress Analysis – EAN 2008. Ostrava: VSB – Technicka univerzita Ostrava, 2008. s. 147-150. ISBN: 978-80-248-1774-3
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. Metoda měření normálové pásmové emisivity povlaků za vysokých teplot. In Vrstvy a povlaky 2007. Trenčín: DigitaL Graphic, 2007. s. 137-140. ISBN: 978-80-969310-4-0
 • VACÍKOVÁ, P., HONNER, M., MARTAN, J. Měření teplotních a spektrálních závislostí emisivity povlaků. In Vrstvy a povlaky 2008. Trenčín: DigitaL Graphic, 2008. s. 168-173. ISBN: 978-80-969310-7-1
 • ŠROUB, J., VOLDŘICH, J., HONNER, M. Frictionally excited thermoelastic instability and suppression of its exponential rising in disc brakes. In Thermal Stresses 2009. Urbana-Champaign: University of Illinois, 2009. s. 305-308. ISBN: 978-0-615-28233-6
 • ŠVANTNER, M., KLEPÁČEK, J., LANG, V. Static and modal analysis of the brake stand. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 1, s. 213-220. ISSN: 1802-680X
 • LANG, V., MERTL, J., KLEPÁČEK, J., ŠROUB, J., HONNER, M. Funkční vzorek brzdového stendu. 2009.
 • LANG, V., BARTÍK, J., ŠROUB, J. Funkční vzorek infradetektorového systému pro měření termomechanických nestabilit kotoučových brzd. 2009.
 • BARTÍK, J., LANG, V., HONNER, M. Funkční vzorek systému pro bezkontaktní měření teploty bubnových brzd. 2009.
 • LANG, V., ŠROUB, J., TESAŘ, J. Funkční vzorek systému s tepelnou box-bariérou pro bezkontaktní měření teploty ve vakuu. 2009.
 • HONNER, M., LANG, V., KLEPÁČEK, J., ŠROUB, J., MERTL, J. Funkční vzorek automobilového stendu pro testování brzdových systémů. 2009.
 • TESAŘ, J., MARTAN, J., HONNER, M. Termovizní měření v PVD technologiích. In Vrstvy a povlaky 2009. Trenčín: Digital Graphics, 2009. s. 113-116. ISBN: 978-80-969310-9-5
 • HONNER, M., ŠROUB, J., ŠVANTNER, M., VOLDŘICH, J. Frictionally excited thermoelastic instability and the suppression of its exponential rise in disc brakes. Journal of Thermal Stresses, 2010, roč. 33, č. 5, s. 427-440. ISSN: 0149-5739
 • LITOŠ, P., MARTAN, J. 2CTM-D (Noncontact 2-Color Temperature Measurement System Designer) – Software for design of noncontact temperature measurement system using a 2-color detector. 2010.
 • ŠROUB, J., LANG, V., BARTÍK, J. Funkční vzorek – Kompaktní systém pro měření teplotních polí na kotoučové brzdě na automobilu. 2011.
 • TESAŘ, J., HONNER, M. Funkční vzorek HŽ1 – Zařízení pro homogenní radiační ohřev tvarově složitého vnitřního prostoru. 2011.
 • ŠVANTNER, M., VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. IR thermography heat flux measurement in fire safety applications. INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, 2012, roč. 55, č. 1, s. 292-298. ISSN: 1350-4495