Skip to content

Dílčí projekt TG02010011 – Laserově texturované povrchy pro tribologické aplikace

Technologické ověření inovativní technologie laserového texturování (sLST) pro tribologické aplikace. Příprava pro komercializaci výsledků.